เมนู

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านกีรติ (วัดชมภูแก้ว) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓.๔๙ ม. x ๒.๔๐ ม. ความหนา ๕ มม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง