ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๒๒๕/๙๐,๒๒๕/๑๔๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ๒๒๕/๒๔,๒๒๕/๑๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ (วัดชมพูแก้ว)หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านสวนเศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย๑๒)ถึงเขตทางรถไฟและจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่๒ หมู่ที่๓ และหมู่ที่๔ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ(วัดชมภูแก้ว)บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านกีรติ(วัดชมภูแก้ว)หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)