ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพระยาสัจจาช่วงตั้งแต่สามแยกไฟแดงหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุงถึงหน้าศูนย์วัณโรค หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ภายในบริเวณอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนและบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานสำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ผจ ๕๖๐๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๐-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. บริเวณห้วยทวน จากถนนพงษ์ประเสริฐถึงสะพานเข้าหมู่บ้านกีรติธานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน ๙ ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)