ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา รับจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๔๐๖๗ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้รับส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบกะบะเทท้าย ๖ ล้อ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๓-๓๔๘๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเต๊นท์ผ้าใบทรงสีขาว รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๙-๖๐-๐๐๐๗,๔๒๙-๖๐-๐๐๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ยี่ห้อ ATEC รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๙๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระบะสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO ทะเบียน กพ ๓๐๙๕ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง