ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๔-๗๓๕๙ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๐-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR๓๔QXXXQ ทะเบียน ๘๖-๐๔๕๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น T๒๐๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน กร ๖๓๐๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง