ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประมูลจ้างเหมาตกแต่งภายในศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์