ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพักซอยบ้านสวน – สุขุมวิท ๑๓ (วิรัชศิลป์) หมู่ที่ ๒,๓ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)