ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง