ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง งดการเผาเศษวัสดุทุกชนิดในที่โล่ง