ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๖-๓๗๓๖ ชบ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๖๐-๐๐๐๖ งานสวนสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง