ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)