ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง