ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light System) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง