ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 6 หน้าบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง