สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เหล็กดัดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และ ติดตั้งราวกันตกอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน