โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้