ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๑ ซอย ๑/๒ (ข้างบ้านเลขที่ ๕๕๕/๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)