ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ห้วยทวน ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)