ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 10 ข้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)