ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)