ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างทำสื่อโฆษณาเอกสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง