ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๐๖๘ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง