ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท ตัดกับถนนบ้านสวน-สุขุมวิท17 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)