ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๑ ซอย ๑/๒ (ข้างบ้านเลขที่ ๕๕๕/๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)