ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)