ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ