ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 1 ซอย1/2 (ข้างบ้านเลขที่ 555/5) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)