ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ภายใน ซอยบ้านสวน – เลี่ยงเมือง ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง