ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวนศุขประยูร ๑๗ ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๙-๑๗๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง