ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน ๙/๑ บ้านเลขที่ ๑๘๗/๔ , ๑๘๗/๕ , ๑๘๗/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง