ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อ(เพิ่มเติมต่อจากโครงการเดิม)ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)