ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๒๐ ซอย ๓ (ซอยสวัสดี) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง