ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาพร้อมก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)