ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี(Plotter)ขนาดAOยี่ห้อ HP รุ่น Designjet T๗๙๐ หมายเลขครุภัณฑ์ กวช.๔๘๒ ๕๕ ๐๐๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง