ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำวารสาร ที่นี่…บ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)