ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยกรวด จากหมู่บ้านเนินเต็งวิลล่า หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์