ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลกำจัดปลวก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง