ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมาบริการดูแลกำจัดปลวก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง