ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านสวน แห่งที่ ๒ (มาลัยทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง