ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ๔ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ผว ๙๒๐๕ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๕-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง