ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓.๔๙ ม. x ๒.๔๐ ม. ความหนา ๕ มม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง