ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน