ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง