สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562