ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร ที่นี่…บ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)