ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง