ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒ คัน ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง