ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร แยกวิรัตน์ศิลป์ จำนวน ๑ งาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง