ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยยายเจ๋งจากสะพานตาลา ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)