ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยกรวด จากหมู่บ้านเนินเต็งวิลล่า หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)