ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยยายเจ๋งจากสะพานตาลา ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน หมู่ที่๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ๒ หมู่ที่๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)